30-05-2023 - 20:51

Giải Lý lớp 12 Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Giải Lý lớp 12 Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha Giải Lý lớp 12 Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

C1 trang 96 SGK: Hãy vận dụng các quy tắc xác định chiều của dòng điện cảm ứng và chiều của lực từ đã học ở lớp 11 để xác định chiều quay của khung MNPQ trong hình 18.1 SGK.

Trả lời:

Lực từ tác dụng lên khung dây bao giờ cũng có xu hướng làm cho khung dây quay đến vị trí sao cho từ thông qua khung cực đại.

Lực từ sẽ làm cho khung dây theo chiều quay của vecto cảm ứng từ.

Khi tốc độ quay của khung càng gần tốc độ quay của từ trường thì momen của lực từ càng nhỏ.

Khi momen của lực từ cân bằng với momen của lực ma sát thì khung quay đều với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.

Bài 1 (trang 97 SGK Vật Lý 12): Phát biểu nguyên tắc của động cơ không đồng bộ

Lời giải:

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và việc sử dụng từ trường quay.

Bài 2 (trang 97 SGK Vật Lý 12): Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.

Lời giải:

Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha: gồm hai bộ phận chính:

– Roto là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay. Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

– Stato: là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trên vòng tròn lệch nhau những góc 120o.

– Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 120o. Dòng điện trong ba cuộn dây tạo ra từ trường quay.

– Roto đặt trong từ trường quay sẽ quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.