30-05-2023 - 22:50

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

(trang 100 sgk Lịch Sử 7): – Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ ?

Trả lời:

    – Tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ phát triển, đạt nhiều thành tựu rực rỡ với ý thức đề cao vị trí của một dân tộc "vốn xưng nền văn hiến đã lâu".

    – Nhà nước Lê sơ sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, các khoa thi được tổ chức đều đặn 3 năm 1 lần ở đại phương cũng như ở kinh đô. Số người đỗ đạt ngày càng nhiều, trình độ dân trí được nâng cao.

    – Số trường học tăng lên. Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng.

(trang 100 sgk Lịch Sử 7): – Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ ?

Trả lời:

    – Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú: Văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển.

    – Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

    – Xuất hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng, được lưu truyền cho đến nay : Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập….

Bài 1 (trang 101 sgk Lịch sử 7): Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots

Lời giải:

– Giáo dục – khoa cử rất phát triển:

    + Thời Lê sơ (1428 – 1527) tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

    + Riêng thời vua Lê Thánh Tông tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.

– Văn học:

    + Văn học chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng như : Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo…

    + Văn thơ chữ Nôm có: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập…

– Khoa học:

    + Sử học có các tác phẩm: Đại Việt sử kí, Đại Việt sư kí toàn thư, Lam Sơn thực lục…

    + Địa lí có các tác phẩm: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chỉ…

    + Y học có: Bản thảo thực vật toát yếu.

    + Toán học có: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

– Nghệ thuật:

    + Nghệ thuật sân khấu như: ca, múa, nhạc, chèo, tuồng.

    + Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh Hóa).

Bài 2 (trang 101 sgk Lịch sử 7): Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên ?

Lời giải:

    – Đại Việt đạt được những thành tựu trên do sự quan tâm của Nhà nước, thông qua chính sách và biện pháp tích cực đẻ khuyến khích, tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục phát triển. Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Tỏa nhị Kiều của Xuân Diệu

    – Thời Lê sơ có nhiều trí thức, nhân tài, nhân dân ta có truyền thống hiếu học.

    – Đất nước thái bình, thịnh vượng.