30-05-2023 - 22:49

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

(trang 6 sgk Lịch Sử 7): – Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí ?

Trả lời:

– Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.

– Họ muốn tìm con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

(trang 8 sgk Lịch Sử 7): – Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê ?

Trả lời:

– Cướp bóc của cải, tài nguyên từ các thuộc địa.

– Buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi qua châu Mĩ và châu Âu.

– Cướp biển.

– Quý tộc, tư sản dùng bạo lực "rào đất, cướp ruộng". Hàng vạn nông nô mất ruộng, và làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

– Từ đó, quý tộc và tư sản đac có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo những người làm thuê.

(trang 8 sgk Lịch Sử 7): – Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu ?

Trả lời:

– Giai cấp tư sản được hình thành từ các quý tộc và thương nhân châu Âu. Họ ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên nên ngày càng giàu lên nhanh chóng. Xem thêm:  Bình luận ý kiến: Chúng ta có hai tai và miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

– Giai cấp vô sản được hình thành từ nông dân, nô lệ. Họ bị cướp đoạt ruộng đất, bóc lột nặng nề, phải làm thuê trong các xí nghiệp, xưởng sản xuất.

Bài 1 (trang 8 sgk Lịch Sử 7):Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu ?

Lời giải:

    Những cuộc phát kiến địa lí đã góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

Bài 2 (trang 8 sgk Lịch Sử 7):Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào ?

Lời giải:

    – Giai cấp tư sản: Nhờ các cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và thương nhân châu Âu trở nên giàu có. Họ lập ra các xưởng thủ công, các đồn điền và dần dần họ trở thành giai cấp tư sản.

    – Đội ngũ công nhân làm thuê: Những người nông nô bị mất ruộng đất, phải lang thang, cuối cùng phải vào làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản. Ngoài nông nô, còn có nô lệ được mua từ châu Phi sang châu Âu.