30-05-2023 - 22:48

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

(trang 35 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long ?

Trả lời:

    Tình hình đất nước thế kỉ XI đã vững mạnh, nề kinh tế phát triển. Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) xa và hẻo lánh, trong khi đó Đại La (Thăng Long) có nhiều ưu điểm hơn :vị trí, địa thế thuận lợi, là trung tâm của đất nước, "xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời".

(trang 36 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao nhà Lý giao những chức vụ thân cận cho những người thân cận

Trả lời:

    – Lúc đó nền giáo dục vẫn chưa phát triển để có điều kiện tuyển lựa nhân tài.

    – Nhà Lý mới thành lập cần tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của mình.

    → Vì thế, nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận.

(trang 36 sgk Lịch Sử 7): – Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Trả lời:

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

(trang 37 sgk Lịch Sử 7): – Từ nhận xét trích trong "Đại Việt sử kí toàn thư" (SGK, trang 37), em hãy nêu sự cần thiết và tác dụng của bộ Hình thư thời Lý.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Trả lời:

    – Trước đây, việc kiện tụng, xử phạt đều do quan lại đảm trách xử lí, nhiều khi xử quá khắc nghiệt, có người còn bị xử oan ức. Vì thế, vua nhà Lý thấy cần có quy định luật trong khi xét xử để đảm bảo công bằng cho mọi người.

    – Bộ "Hình thư" ra đời khi nước ta lúc đó chưa có luật là cần thiết và có tác dụng lớn. Với những quy định chặt chẽ như việc bảo vệ nhà vua, bảo vệ của công và tài sản của nhân dâ, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, xử phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Bộ "Hình thư" đã góp phần làm ổn định trật tự xã hội, nâng cao uy tín của nhà Lý.

(trang 38 sgk Lịch Sử 7): – Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào ?Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội thời Lý ?

Trả lời:

    – Quân đội nhà Lý được chia làm 2 bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

    + Cấm quân: là quân đội được tuyển chọn kĩ càng về lí lịch và sức khỏe, có nhiệm vụ bảo vệ nhà vua và kinh thành.

    + Quân địa phương gọi là lộ quân, sương quân có nhiệm vụ canh phòng các lộ, phủ, áp dụng chính sách "ngụ binh ư nông".

    – Quân đội thời Lý bao gồm các binh chủng, thủy binh, kị binh và tượng binh, kỉ luật rất nghiêm minh, được rèn luyện chu đáo. Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

    – Vũ khí có giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá …

    → Quân đội nhà Lý được tổ chức khá chu đáo, quy củ và hùng mạnh.

(trang 38 sgk Lịch Sử 7): – Em nghĩ gì về chủ trương của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng.

Trả lời:

    – Vùng biên giới phía Bắc và Tây Bắc nước ta là nơi cư trú của các dân tộc ít người. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, các dân tộc ít người đã sát cánh với người Kinh để xây dựng và bảo vệ đất nước chống phong kiến phương Bắc, vì thế những việc làm của Lý Công Uẩn là để củng cố khối đoàn kết dân tộc, vì đây là cội nguồn sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    – Nhà Lý tiếp tục giao bang với nhà Tống và các nước láng giêng, nhưng nhà Lý thực hiện một nguyên tắc không thể nhân nhượng đó là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nếu nguyên tắc lại bị vi phạm, nhà Lý cử người kiên quyết đòi lại, thậm chí đem quân đánh trả.

Bài 1 (trang 38 sgk Lịch sử 7): Nhà Lý được thành lập như thế nào ?

Lời giải:

    – Sau khi Lê Hoàn mất (năm 1005), Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Long Đĩnh là một ông vua tàn bạo khiến cho trong triều, ngoài nội ai ai cũng căm giận. Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

    – Năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các quan lại trong triều tôn tướng Lý Công Uẩn lên ngôi vua, nhà Lý được thành lập.

Bài 2 (trang 38 sgk Lịch sử 7): Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao ?

Lời giải:

    – Về mặt hành chính: cả nước chia thành 24 lộ, phủ. Dưới phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã.

    – Đứng đầu nhà nước là vua. Ban đầu, vua trực tiếp giữ quyền hành sắp xếp và sắp đặt quan lại, ban hành đạo luật xét xử, chỉ huy quân đội, tiếp sứ thần nước ngoài, về sai vua giao bớt cho các đại thần, chỉ giữ quyền quyết định chung. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

Bài 3 (trang 38 sgk Lịch sử 7): Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?

Lời giải:

    – Tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

    – Ban hành bộ "Hình thư".

    – Xây dựng quân đội vững mạnh gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

    – Thi hành chính sách " ngụ binh ư nông".

    – Thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số.