30-05-2023 - 22:47

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)

(trang 39 sgk Lịch Sử 7): – Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

    – Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng trong nước.

    – Nhà Tống muốn dùng chiến công để trấp áp phe đối lập trong triều, lai nước biên cương ở phía Bắc là Liêu – Hạ và các cuộc đổi với nhân dân trong nước.

(trang 39 sgk Lịch Sử 7): – Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào ?

Trả lời:

    – Cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy.

    – Tăng cường lực lượng quốc phòng, quân đội tập luyện ngày đêm.

    – Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ dỗ của nhà Tống.

    – Ở phía Nam, đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa.

(trang 40 sgk Lịch Sử 7): – Việc chủ động tiến công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào ?

Trả lời:

    – Tiêu diệt lực lượng của nhà Tống, phá hủy, tiêu hao kho tàng lương thực, súng đạn mà nhà Tống chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

    – Tạo thế chủ động cho quân ta, làm trì hoãn cuộc xâm lược của nhà Tống. Xem thêm:  Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 1 (trang 40 sgk Lịch sử 7): Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt.

Lời giải:

    – Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng trong nước.

    – Nhà Tống muốn dùng chiến công để trấp áp phe đối lập trong triều, lai nước biên cương ở phía Bắc là Liêu – Hạ và các cuộc đổi với nhân dân trong nước.

Bài 2 (trang 40 sgk Lịch sử 7): Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống ?

Lời giải:

    – Cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy.

    – Tăng cường lực lượng quốc phòng, quân đội tập luyện ngày đêm.

    – Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ dỗ của nhà Tống.

    – Ở phía Nam, đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa.